ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΠΟΡΑΒΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 133 - ΚΑΣΤΟΡΙΑ
Τηλ. 24670.26.690 και 6974.308.482
     
Αρχική Σελίδα   Υπηρεσίες   Τι κάνουμε   Οι Τιμές μας   Συμβουλές   Πληροφορίες   Φέρετρα   Φωτογραφίες Ι   Φωτογραφίες ΙΙ   Επικοινωνία
                                     
Πληροφορίες  

Επικοινωνία

 

           

ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ταμείο δημοσίων υπαλλήλων εν γένει, Υπουργείου Οικονομικών, Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Διευθύνσεως εντεταλμένων εξόδων Νομαρχίας Καστοριάς

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

 • Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξεως θανάτου.
 • Βιβλιάριο Ασθενείας
 • Τιμολόγιο-Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας ,(θεωρημένο από την Αρμόδια  Δ.Ο.Υ ,) από το Γραφείο Τελετών πού τέλεσε την Κηδεία
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • του θανόντα/σης
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Υγειονομικής Περίθαλψης περί καταθέσεως του βιβλιαρίου νοσηλείας του αποθανόντος. Στην ανωτέρω υπηρεσία πρέπει να κατατεθεί το βιβλιάριο νοσηλείας του αποθανόντος και Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Σε περίπτωση που τα έξοδα κηδείας του αποθανόντος κατέβαλε τρίτος προς την οικογένεια (εκτός από το σύζυγο, γονείς ή αδερφούς) απαιτείται ακόμη ως δικαιολογητικό, εξοφλημένος αναλυτικός λογαριασμός του εργολάβου κηδειών (θεωρημένο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών).
 • Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου του Ν.Δ. 105/1969, ότι ο αποθανών δεν ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό ΙΚΑ – ΤΕΒΕ κλπ. και ότι δεν δικαιούται να πάρει έξοδα κηδείας από οποιαδήποτε άλλη πηγή [Ταμείο ή οργανισμό].

ΑΠΟ ΤΟ Ι.Κ.Α.

 • Θεωρημένη Απόδειξη  Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Εάν η σύνταξη προέρχεται από το Τ.Ε.Β.Ε. (Ο.Α.Ε.Ε.), χρειάζεται από το Τ.Ε.Β.Ε. μία Βεβαίωση Κρατήσεων του 4%

ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ε.Β.Ε. ( Ο.Α.Ε.Ε. )

 • Θεωρημένη Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών

ΑΠΟ ΤΟΝ  Ο.Γ.Α.

 •  Θεωρημένη απόδειξη εξόδων κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Βιβλιάριο ασθενείας του θανόντα/σης
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
 • Εάν υπάρχει το τελευταίο απόκομμα συντάξεως του θανόντα/σης
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης & Πλησιέστερων Συγγενών
 • Ειδικό Έντυπο ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΝΕΙΣΠΡΑΚΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ από τον Ανταποκριτή του Ο.Γ.Α. του θανόντα/σης.

ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η κάθε τράπεζα έχει και το δικό της σύστημα καταβολής των εξόδων κηδείας. Οδηγίες δίνονται από το Ταμείο Υγείας εκάστης Τράπεζας ώς αναφορά με την καταβολή εξόδων.
Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών.
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

Συμβουλευτείτε το Ταμείο Υγείας Νομικών.  Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ- ΝΑΥΤΙΚΟΥ -ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.  Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 • Ληξιαρχική πράξη θανάτου

ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ  Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.-- Δ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.—Τ.Σ.Α.Υ.—Τ.Α.Ξ.Υ.—Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Ισχύουν τα δικαιολογητικά που θα σας γνωστοποιήσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες.  Μεταξύ των δικαιολογητικών χρειάζονται:

 • Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών και Εξόδων Κηδείας από το Γραφείο Τελετών
 •  Ληξιαρχική πράξη  θανάτου.

ΠΟΣΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

Τηλ. εξυπηρέτησης

ΠΟΣΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΙΚΑ

210-5215272

762 Euro

ΟΓΑ

210-3322360

800 Euro

ΤΕΒΕ

210-5285561

1200 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΠ-ΟΤΕ

210-8110954

1533 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

1234 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο

ΔΑΠ-ΔΕΗ

210-5273862

2468 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

1797 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο

ΕΥΔΑΠ

210-5221628

668,60 Euro μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

210-8223629

1000 Euro

ΤΑΜΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΤΥΔΚΥ)

210- 8809506  

733 Euro μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ(ΤΣΑΥ)

210-8816911

2396 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

1797 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ(ΤΥΠΕΤ)

210-3307252

1335 Euro για ασφαλισμένους που είναι εγγεγραμμένοι στο Σύλλογο & το ΤΥΠΕΤ

634 Euro ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΥΠΕΤ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ (ΤΑΕ)

210-3729626

1200 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ

210-5296272

1734,82 Euro μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ(ΤΑΣ)

210-3833036

1784 Euro για τους εν ενεργεία

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

210-5245866

2113 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

1479 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΤΑΞΥ)

210-3648111

1 μην.μισθό 75x25 άμεσα ασφαλισμένο

1/2 μην.μισθό 75x12,5 έμμεσα ασφαλισμ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΝΑΤ)

210-4149281

590 Euro μόνο σε συνταξιούχους

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΤΣΜΕΔΕ)

210-3740105

1302 Euro για ασφαλισμένους που παίρνουν 2 συντάξεις απο το ΤΣΜΕΔΕ

 1232,30 Euro για ασφαλισμένους με 1 σύνταξη στο ΤΣΜΕΔΕ & άλλη συνταξη απο άλλο ταμείο.

615 Euro  για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ (ΕΣΗΕΑ)

210-7264700

2300 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

1700 Euro για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΠΩΛΩΝ(ΤΣΕΥΠ)

210-3240886

3178,66 Euro για άμεσα ασφαλισμένο

50% για έμμεσα ασφαλισμένο

ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ(ΗΣΑΠ)

210-3293100

1712,96 Euro

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας όλο το 24ωρο

  στα τηλέφωνα:
           
 

σταθερό: 24670.26.690

 

κινητό: 6974.308.482

           
 

e-mail:mporavosf@yahoo.gr